Seattle Public Schools

Cập nhật về những thay đổi được đề xuất về thời gian biểu

Summary: Chúng tôi đang dành nhiều thời gian hơn để làm việc thông qua các phương cách nhằm giải quyết những thách thức đó.

Những thay đổi được đề xuất về thời gian biểu vào học (chuông vào lớp) đã không được trình lên tại cuộc họp Hội đồng trường vào ngày 4 tháng 5 như dự kiến. 

Chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi từ phía phụ huynh và các đối tác cộng đồng của chúng tôi về những thách thức mà đề xuất này sẽ tạo ra cho các gia đình và nhân viên. Chúng tôi đang dành nhiều thời gian hơn để làm việc thông qua các phương cách nhằm giải quyết những thách thức đó.

Các trường công lập Seattle cam kết cung cấp phương tiện giao thông đáng tin cậy giúp học sinh đến trường đúng giờ và sẵn sàng cho học tập. Nhân viên sẽ tiếp tục làm việc với các trường học, gia đình và đối tác trong vài tuần tới khi chúng tôi tinh chỉnh kế hoạch này. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến các gia đình trong thời gian sớm nhất.

Qúy vị có thể tìm thấy thông tin mới nhất, bao gồm cập nhật các câu hỏi thường gặp trên bell times webpage.

Cảm ơn tất cả mọi người đã liên hệ với chúng tôi về những thay đổi được đề xuất thông qua link Let’s Talk cũng như thông qua các hình thức khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét tất cả các phản hồi và chia sẻ nó với nhân viên và Ban giám đốc hội đồng trường. Let’s Talk là cách tốt nhất để chia sẻ ý kiến và mối quan tâm của quý vị.

You may also be interested in

A graphic with clock and bell

Không thay đổi thời gian biểu vào học cho năm học 2022-2023

Chúng tôi đã nghe từ nhiều gia đình lo ngại về đề xuất thay đổi thời gian biểu vào học.

Đề xuất thay đổi thời gian vào học  2022-23

Các trường công lập Seattle (SPS) đang đề xuất thay đổi thời gian biểu (thời gian vào học và ra về) cho năm học tiếp theo.
A graphic with clock and bell

Tìm hiểu thêm về lịch chuông báo đề xuất 2022-23

Trường Công Lập Seattle đề xuất thay đổi thời gian vào học cho tất cả các trường bắt đầu từ tháng Chín năm 2022.