Seattle Public Schools

Ghi danh học tại SPS ngay bây giờ

Summary: Con của quý vị sẽ được 5 tuổi vào hoặc trước ngày 31 tháng Tám không Vậy đây là lúc để ghi danh mẫu giáo với Trường Công Lập Seattle

Học sinh của chúng tôi là ưu tiên hàng đầu 

Chào mừng đến với Trường Công Lập Seattle! Học khu của chúng tôi từng đoạt giải thưởng cho các trường học trong khu vực và các trường tùy chọn, nơi các gia đình làm việc những nhà giáo dục tuyệt vời, các chương trình giáo dục vững mạnh và kết nối cộng đồng. 

Tại SPS, công việc cốt lõi của chúng tôi là hỗ trợ việc học tập của học sinh tập trung vào việc tích cực trở thành một hệ thống giáo dục chống phân biệt chủng tộc để tất cả học sinh có thể phát triển. Chúng tôi tin rằng trách nhiệm của mình là làm bất cứ điều gì cần thiết để đảm bảo mọi học sinh tốt nghiệp sẵn sàng cho đại học, sự nghiệp và cuộc sống. 

Ghi danh vào Seattle Public Schools! 

Con của quý vị sẽ được 5 tuổi trước ngày 31 tháng 8? Gia đình quý vị có phải là cư dân mới của Seattle không? Vậy thì, đã đến lúc ghi danh nhập học!  

Bằng cách đăng ký sớm, học sinh có quyền truy cập vào các tài nguyên quan trọng và cơ hội đăng ký vào các trường khác ngoài trường học được chỉ định của họ trong thời gian Ghi danh Toàn bộ (ngày 1-28 tháng 2). 

Học sinh Mới Đăng ký bắt đầu từ ngày 3 tháng 1 cho năm học tới.  

Tất cả việc đăng ký được hoàn thành trực tuyến tại nzhuqt.ristorantepizzerialaruota.com/ đăng ký 

Chúng tôi có thể hỗ trợ. Có hỗ trợ ngôn ngữ qua các thứ tiếng như Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Oromo, Tiếng Hoa, Tiếng Việt, Tiếng Amharic và Tiếng Somali! Ghé thăm chúng tôi tại John Stanford Center, 2445 3rd Ave S, Seattle, 98134  

Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu, 9 giờ sáng  – 5 giờ chiều 

Câu hỏi hoặc thắc mắc? Liên hệ với chúng tôi: admissions@ristorantepizzerialaruota.com 206-252-0760 

You may also be interested in

Cập nhật ngày cuối của năm học cho một số trường học

Một số trường SPS đã yêu cầu dạy bù ngày học trong năm nay do việc đóng cửa vào tháng 1, 2022.
An illustration of a calendar

Các Ngày quan trọng cho 2023-24

Các ngày học cho Năm Học 2023-24.