Seattle Public Schools

Trả lại các thiết bị của học sinh SPS

Summary: Hầu hết các học sinh sẽ trả lại thiết bị SPS của các em.

Các thiết bị của học sinh Seattle Public Schools (SPS) sẽ cần phải được trả lại cho nhà trường của học sinh quý vị trước khi năm học kết thúc. Nếu thiết bị và phụ kiện của SPS không được trả lại, thì quý vị sẽ bị phạt tiền.

Học sinh nào cần trả lại thiết bị và phụ kiện của SPS

 • Hầu hết các học sinh sẽ trả lại thiết bị SPS của các em.
 • Tất cả các học sinh mà sẽ không ghi danh theo học tại SPS vào mùa thu.
 • Những học sinh đang theo học các chương trình học hè của Seattle Public School tại một địa điểm SPS sẽ phải trả lại thiết bị hiện tại của họ và sẽ được cấp lại một thiết bị khác cho các chương trình học tập mùa hè của SPS. Các chương trình mùa hè SPS bao gồm Extended School Year (ESY), Recovery Services, K-8 Summer Staircase, hay Phục hồi tín chỉ.

Hạn chế ngoại lệ: Học sinh có thể giữ thiết bị SPS trong mùa hè

 • Nếu học sinh của quý vị đang tham dự một chương trình học tập mùa hè KHÔNG được tổ chức tại một địa điểm SPS (Ví dụ: sẽ là Upward Bound tại Seattle University)
  • Lưu ý: Qúy vị sẽ thấy một khoản tiền phạt trong tài khoản của mình mà sẽ được xóa đi khi thiết bị SPS được trả lại vào cuối chương trình mùa hè. Để sắp xếp cho việc trả lại thiếc bị này, vui lòng gọi cho Student TechLine của chúng tôi theo số 206-252-0100 hoặc email laptops@ristorantepizzerialaruota.com
 • Nếu học sinh của quý vị là thành viên của một ủy ban lãnh đạo học sinh như AAMA Student Leadership Council.
 • Nếu học sinh của quý vị nhận được các dịch vụ giáo dục đặc biệt và các em có một thiết bị được phát như một phần của Chương trình Giáo dục Cá nhân (IEP) của mình. Điều này bao gồm các thiết bị của học sinh được phát bởi Department of Technology Services mà học sinh sử dụng cho các nhu cầu đáp ứng trong IEP và/hoặc các thiết bị được Special Education Assistive Technology phát trực tiếp (thường được gắn thẻ với nhãn dán liên hệ màu xanh lá cây).

Như đã thông báo vào đầu năm học, một khoản tiền phạt sẽ được áp dụng cho tài khoản học sinh nếu thiết bị hoặc phụ kiện không được trả lại. Nếu nhà trường không phát bất kỳ phụ kiện nào được liệt kê dưới đây, thì học sinh sẽ không bị phạt tiền.

Các thiết bị và phụ kiện sẽ được trả lại:

 • Laptops ($350 tiền phạt), túi đựng laptop ($10.50 tiền phạt), và bộ sạc laptop ($48 tiền phạt)
 • iPads ($250 tiền phạt), túi đựng iPad ($49 tiền phạt), và bộ sạc iPad ($40 tiền phạt)
 • WiFi hotspots và bộ sạc

Cha mẹ hoặc người giám hộ sẽ có thể trả tiền phạt trực tuyến thông qua tài khoản của họ Source Account. 

Tiền phạt cũng có thể được trả tại trường học của học sinh. Vui lòng kiểm tra với văn phòng nhà trường về cách trả tiền phạt cho học sinh ở trường.

Đọc thư tháng 9, 2021 gửi tới các gia đình về phí công nghệ

Nếu quý phụ huynh có thắc mắc, vui lòng liên hệ với Student Techline tại laptops@ristorantepizzerialaruota.com hoặc gọi 206-252-0100