Seattle Public Schools

Student School Assignment

Understanding School Choice and School Assignment

New Students

Con bạn đang bắt đầu vào mẫu giáo hay là một học sinh tiểu học SPS mới

Sau khi đăng ký, học sinh sẽ tự động được chỉ định vào “Trường trong khu vực chỉ định.”

Tìm Trường trong khu vực chỉ định của bạn

Học sinh mẫu giáo và học sinh SPS mới: Sau khi đăng ký, bạn được nhận email có mã số ID SPS của học sinh & Trường học được chỉ định trong khu vực dựa trên địa chỉ cư ngụ của bạn.

Current Students

Con bạn hiện đang là học sinh SPS K-5

Note: Open Enrollment for School Choice results available mid-April.

Kiểm tra xem trướng học trong khu vực chỉ định của bạn:

Dòng thời gian:

January Enrollment opens for the next school year

Ngày 1-28, tháng 2
Thời Hạn Đăng Ký Toàn Bộ – Đăng ký ngay!
Đơn đăng ký “Đúng hạn” đủ điều kiện cho tiebreakers.

Ngày 1 tháng 3- Ngày 31 tháng 5
Thời Hạn Đăng Ký Toàn Bộ tiếp tục. Đơn đăng ký không đủ điều kiện cho tiebreakers

April Open Enrollment results available. Parents and guardians can check assignment on the student assignment form.

Ngày 1 tháng 6- Ngày 31 tháng 8
Học sinh và gia đình được thông báo nếu được chấp nhận từ danh sách chờ đợi của trường Các gia đình có 24 giờ để chấp nhận việc sắp xếp

June 1 – August 31 Non-resident Seattle applications accepted

June 1 Appeals accepted for the 2023-24 school year

Ngày 31 tháng 8
Tất cả học sinh được chỉ định; danh sách chờ đợi được kết thú

Bạn có muốn yêu cầu một trường học khác?

Làm theo các bước dưới đây:

 1. Điền mẫu đơn Student Choice:
  • SPS Enrollment School Choice Webpage
  • John Stanford Center, 2445 3rd Ave. S. Seattle, WA 98134
 2. Chọn tối đa năm trường theo thứ tự ưu tiên (# 1 = lựa chọn đầu tiên, # 2 = lựa chọn thứ hai, v.v.)
 3. Cha mẹ hoặc Người giám hộ ký tên vào mẫu đơn
 4. Nộp đơn:
  • On The Source (parent portal) between Feb. 1 – March 30.
  • Email, quét hoặc chụp ảnh và gửi tới:: schoolchoice@ristorantepizzerialaruota.com
  • Gửi qua đường bưu điện: 2445 3rd Ave. S, Seattle, WA 98134
  • Mang đến: SPS Admissions Office, Monday – Friday, 9 am – 5 p.m. at the address above
 5. Tìm kết quả
  • Mẫu giáo và các gia đình mới khác: Kiểm tra email của bạn hoặc gọi 206-252-0760
  • Đã ghi danh: Kiểm traThe Source (the parent portal)

Kháng cáo: Is the result not the school you requested? Parents or guardians can submit an appeal.

Cách thực hiện việc chỉ định trường theo lựa chọn:

Nếu SPS nhận được nhiều đơn đăng ký hơn chỗ ngồi có sẵn cho một trường và lớp cụ thể, tiebreakers được sử dụng để xác định chỉ định và danh sách chờ đợi.

– Tiêu chuẩn Tiebreakers cho chỗ ngồi có sẵn sau khi chỉ định cho các học sinh trong khu vực cư ngụ: 1) Anh chị em 2) Xổ số

– Trường lựa chọn: 1) Anh chị em 2) Khu vực địa lý 3) Xổ số

Câu hỏi? Liên hệ với 206-252-0760 or admissions@ristorantepizzerialaruota.com

Yêu cầu nhân viên song ngữ giúp đỡ qua tiếng Amharic, Arabic, Cantonese, Mandarin, Oromo, Somali, Spanish, and tiếng Việt