Seattle Public Schools

Resources

Preschool and Kindergarten

Seattle Public Schools Preschool and Kindergarten Information

Headstart

Chúng Tôi Cung Cấp:

 • Chương trình học nguyên ngày và nửa ngày tại các trường tiểu học ở Seattle!
 • Dịch vụ đưa/đón tới trường (trong phạm vi ranh giới)
 • Lớp học hòa nhập cho trẻ em ở mọi trình độ
 • Sẵn sàng cho việc học và chuyển tiếp thuận lợi lên Mẫu Giáo
 • Hỗ trợ gia đình, Dịch Vụ Y tế và Dinh Dưỡng!
 • Các Bữa Ăn!

Chúng tôi Phục Vụ:

 • Trẻemlên4hoặc3tuổivàongày31tháng8
 • Các gia đình hội đủ điều kiện thu nhập (đáp ứng Quy định Mức Nghèo Liên bang)
 • Trẻ được nuôi dưỡng tạm thời (Foster Children)
 • Các Gia đình vô gia cư
 • Các Gia đình nhận TANF/Working Connections/SSI

Để ghi danh, xin gọi cho chúng tôi! Early Learning Department 206-252-0960


Preparing for Kindergarten

Helping Your Child Prepare for Kindergarten

Phụ huynh và gia đình đóng một vai trò quan trọng như giáo viên đầu tiên của học sinh. Trẻ em học tập với những phương cách khác biệt cùng với độ nhanh chậm khác nhau. Trẻ em đến trường với những năng khiếu khác biệt. Một số năng khiếu trong bảng hướng dẫn này mà trẻ em cần được chuẩn bị cho lớp mẫu giáo. Danh sách đề nghị dưới đây là phương cách cần thực hiện cho trẻ em nhằm giúp các em sẵn sàng khi đến trường.

Xã hội / Sự cảm xúc     

 • Con tôi có thể học được qua 2 bước hướng dẫn và bắt đầu với 3 bước hướng dẫn                                             
 • Con tôi có thể nhớ và làm đuợc công việc này mỗi ngày (thí dụ ăn tối,tắm, đánh răng, đọc sách trước khi ngủ….   
 • Con tôi có thể nói về cảm nghĩ riêng (thí dụ:tôi cảm thấy vui, tôicảm thấy buồn, tôi cảm thấy rất phấn khởi            
 • Con tôi có thể tự trấn tĩnh khi bực bội hoặc tức giận                                        
 • Con tôi có thể tự mặc áo khoác ngoài (coat)                                        
 • Con tôi biết xử dụng phòng vệ sinh một mình     
 • Con tôi biết rửa tay cho chính mình                                         
 • Con tôi biết thu xếp đồ chơi, tự lau chùi và dọn dẹp sau khi hoàn tất                                        
 • Con tôi có thể chia sẻ, chờ đợi tới lượt, và giúp người khác                                           
 • Con tôi có thẻ điều chỉnh để phù hợp với hoàn cảnh mới và/ hoặc người mới                                       
 • Con tôi hợp tác trong việc chơi đùa với người hoặc trẻ em khác                                  
 • Con tôi có thể thích nghi với những thứ khác                                      
 • Con tôi có cơ hội chơi đùa bình thường với các trẻ em cùng trang lứa

                                               

Thể chất    

 • Con tôi có thể chạy, nhảy, chạy nhanh                                   
 • Con tôi có thể đứng bằng một chân                                         
 • Con tôi có thể ném và bắt một trái banh lớn                                        
 • Con tôicó thể đá môt trái banh                                  
 • Con tôi có thể dùng kéo để cắt                                  
 • Con tôi biết cách cầm và xử dụng viết chì                                              
 • Con tôi biết cách khóa (buckle), kéo (zip), bấm (snap) và cài nút 

                               

Ngôn ngữ  

 • Con tôi có thể dùng chữ để diễn tả ý nghĩ và nhu cầu                                       
 • Con tôi có thể kể tên và mô tả những vật tương tự                                           
 • Con tôi xử dụng những chữ mới hằng ngày                                          
 • Con tôi nói rõ ràng và hầu hết mọi người hiểu được                                         
 • Con tôi có thể nói những câu có từ 4 tới 5 chữ                                   
 • Con tôi có thể nói những sự việc đã xảy ra trong quá khứ với những chi tiết                                          
 • Con tôi có thể đàm thoại về một chủ đề với người khác và biết cách chờ đọi tới phiên mình để nói                             

 

Nhận thức  

 • Con tôi có thể suy luận qua nhiều cách để giải quyết vấn đề                                         
 • Con tôi tỏ ra rất muốn biết và tìm kiếm câu trả lời                                             
 • Con tôi tỏ ra uyển chuyển và có sự sáng tạo trong việc chơi đùa và giải quyết vấn đề                                        
 • Con tôi có thể phân nhóm đồ vật qua màu sắc , hình thể hoặc kích thước …                                          
 • Con tôi có thể ngồi yên, tập trung và chú ý vào một hoạt động    

                               

Văn chương 

 • Con tôi biết 5 tới 10 nhịp hoặc những bài hát của trẻ em                               
 • Con tôi có thể biết nếu những chữ bắt đầu cùng một âm thanh                                 
 • Con tôi có thể nghe những phần của chữ                                      
 • Con tôi có thể nhận biết và kể tên từ 10 tới 20 chữ viết hoa và từ 10 tới 20 chữ viết thường                                          
 • Con tôi có thể phát âm đúng từ 10 tới 20 chữ                                     
 • Con tôi rất quen thuộc với những phần của một cuốn sách như bìa, , đề bài, trang,                                      
 • Con tôi có thể đọc sách chung với người lớn hoặc lắng nghe 1 câu truyện mỗi ngày và kể lại câu truyện                                   
 • Con tôi có thể “viết” một câu truyện qua cách vẽ hình và/ hoặc dùng chữ                                               
 • Con tôi có thể viết tên của mình và xác định được nhữngmẫu tự                                
 • Con tôi có thể nói (đọc) được bảng mẫu tự          

                               

Toán học    

 • Con tôi có thể đếm từ 10 tới 20 đồ vật , chỉ vào mỗi đồ vật                                      
 • Con tôi có thể đếm (đọc lớn ) theo thứ tự tới số 20                                          
 • Con tôi bắt đầu hiểu và xử dụng những chữ nhiều hơn ít hơn và giống nhau                             
 • Con tôi có thể nhận biết đuợc những số hạng từ 1tới 10                                 
 • Con tôi biết được liên hệ của số hạng từ 1 tới 10 với những đồ vật                                            
 • Con tôi xác định được những hình thể thông thường                  
 • Con tôi có thể xếp đặt cho giống và phân loại những hình thể đơn giản                                  
 • Con tôi xử dụng những dụng cụ đo lường trong lúc chơi                                 
 • Con tôi dùng những chữ để mô tả đồ vật về kích thước, hình thể, và trọng lượng 
 • Con tôi có thể xếp đồ vật theo thứ tự   

 

Tin tức cá nhân

 • Con tôi biết được tên và họ của chính mình và tên của cha mẹ mình                                         
 • Con tôi biết đuợc địa chỉ và số điện thoại của gia đình                                     
 • Con tôi có thể kể tên 10 phần trong cơ thể con người                                    
 • Con tôi biết được tuổi và ngày sanh nhật của chính mình